istehkam

istehkam
ə. 1) müdafiə məqsədi ilə düzəldilən qala, səngər, sədd, divar və s.; 2) möhkəm olma; möhkəmləşmə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • istehkam — is. <ər.> hərb. Düşməndən qorunmaq məqsədi ilə düzəldilən səngər, sədd, qala, divar və s. müdafiə tikintiləri. Sahil istehkamları. İstehkamda gizlənmək. – Ay buludun arxasında gizlənmiş, istehkam boyu bir çox kölgələr səssiz səmirsiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istehkamçı — is. hərb. İstehkam hissələrində qulluq edən hərbi xidmətçi; istehkam qurma mütəxəssisi. // İstehkam işləri ilə məşğul olan, istehkam hissəsində qulluq edən. . . İstehkamçı zabitin, nəsə inşaat mütəxəssisi olduğunu zənn edir, öz yanına işə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dij — f. 1) çirkin, pis; 2) acıq, hirs; 3) qala, istehkam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hisən — ə. qala, istehkam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • batareya — <fr.> Bir neçə top və minaatandan ibarət taktik vahid. Tapdıq söhbətə . . minasaçan batareyasını susdurmağa necə getdiyindən başladı. Ə. Ə.. 2. Bu hissənin yerləşdiyi istehkam. Dəmirbeton özül üstündə qurulmuş batareya. 3. fiz. Bir birinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hissə — is. <ər.> 1. Tamın bölündüyü parçalardan hər biri; qisim. Binanın bir hissəsi. Çayın aşağı hissəsi. – Şirvan Şimali Azərbaycanın bir hissəsidir. M. S. O.. <Kiçikbəyim> günün müəyyən hissəsində şəhərin ətrafını dolanırdı. . Ç.. – Mən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • komendant — <fr.> 1. Qalada, yaxud istehkam halına salınmış rayonda yerləşən bütün qoşunların başçısı. Qala komendantı. 2. Qarnizonda nizam intizama və hərbi xidmətin düzgün aparılmasına nəzarət edən zabit. Şəhər komendantı. Lager komendantı. – Bakıda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müdafiə — is. <ər.> 1. Özünü və ya başqasını hücumdan qoruma, hücuma qarşı durma. Müdafiə üçün lazımi qədər qüvvəmiz var. Müdafiə vəziyyətində olmaq. 2. Birinin əleyhinə deyilən sözlərə cavab verməklə onun tərəfini saxlama, ona tərəf çıxma. Sədrin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qala — is. <ər.> 1. Uzun müddət içində qapanıb düşmənə müqavimət göstərmək üçün möhkəm müdafiə tikililəri və vasitələri olan istehkam (məntəqə). Qərb tərəfdə uzanan dağlar Əsgəran qalasına çatdıqda . . birbirinə yaxınlaşırlar. S. S. A.. Hava… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • redut — is. <fr.> Müdafiə üçün kvadrat, düzbucaqlı və ya çoxbucaqlı formasında düzəldilmiş qapalı səhra istehkam tikilisi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”